தமிழ்

Nehemiah 3:5 in Tamil

நெகேமியா 3:5
அவர்கள் அருகே தெக்கோவா ஊரார் பழுதுபார்த்துக் கட்டினார்கள்; அவர்களுடைய பிரபுக்களோ, தங்கள் ஆண்டவருடைய வேலைக்குத் தங்கள் கழுத்தைக் கொடுக்கவில்லை.

Nehemiah 3:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And next unto them the Tekoites repaired; but their nobles put not their necks to the work of their LORD.

American Standard Version (ASV)

And next unto them the Tekoites repaired; but their nobles put not their necks to the work of their lord.

Bible in Basic English (BBE)

Near them, the Tekoites were at work; but their chiefs did not put their necks to the work of their Lord.

Darby English Bible (DBY)

And next to them the Tekoites repaired; but their nobles put not their necks to the work of their Lord.

Webster’s Bible (WBT)

And next to them the Tekoites repaired; but their nobles put not their necks to the work of their Lord.

World English Bible (WEB)

Next to them the Tekoites repaired; but their nobles didn’t put their necks to the work of their lord.

Young’s Literal Translation (YLT)

and by his hand have the Tekoites strengthened, and their honourable ones have not brought in their neck to the service of their Lord.

நெகேமியா 3:5 in English

avarkal Arukae Thekkovaa Ooraar Paluthupaarththuk Kattinaarkal; Avarkalutaiya Pirapukkalo, Thangal Aanndavarutaiya Vaelaikkuth Thangal Kaluththaik Kodukkavillai.


Read Full Chapter : Nehemiah 3