தமிழ்

Romans 15:18 in Tamil

ரோமர் 15:18
புறஜாதியாரை வார்த்தையினாலும் செய்கையினாலும் கீழ்ப்படியப்பண்ணும்படிக்கு, அற்புத அடையாளங்களின் பலத்தினாலும், தேவ ஆவியின் பலத்தினாலும், கிறிஸ்துவானவர் என்னைக்கொண்டு நடப்பித்தவைகளைச் சொல்வதல்லாமல் வேறொன்றையும் சொல்ல நான் துணிவதில்லை;

Romans 15:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

For I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me, to make the Gentiles obedient, by word and deed,

American Standard Version (ASV)

For I will not dare to speak of any things save those which Christ wrought through me, for the obedience of the Gentiles, by word and deed,

Bible in Basic English (BBE)

And I will keep myself from talking of anything but those things which Christ has done by me to put the Gentiles under his rule in word and in act,

Darby English Bible (DBY)

For I will not dare to speak anything of the things which Christ has not wrought by me, for [the] obedience of [the] nations, by word and deed,

World English Bible (WEB)

For I will not dare to speak of any things except those which Christ worked through me, for the obedience of the Gentiles, by word and deed,

Young’s Literal Translation (YLT)

for I will not dare to speak anything of the things that Christ did not work through me, to obedience of nations, by word and deed,

ரோமர் 15:18 in English

purajaathiyaarai Vaarththaiyinaalum Seykaiyinaalum Geelppatiyappannnumpatikku, Arputha Ataiyaalangalin Palaththinaalum, Thaeva Aaviyin Palaththinaalum, Kiristhuvaanavar Ennaikkonndu Nadappiththavaikalaich Solvathallaamal Vaerontaiyum Solla Naan Thunnivathillai;


Read Full Chapter : Romans 15