தமிழ்

Romans 15:7 in Tamil

ரோமர் 15:7
ஆதலால் தேவனுக்கு மகிமையுண்டாக, கிறிஸ்து நம்மை ஏற்றுக்கொண்டதுபோல, நீங்களும் ஒருவரையொருவர் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள்.


ரோமர் 15:7 in English

aathalaal Thaevanukku Makimaiyunndaaka, Kiristhu Nammai Aettukkonndathupola, Neengalum Oruvaraiyoruvar Aettukkollungal.


Read Full Chapter : Romans 15