தமிழ்

1 Corinthians 8:2 in Tamil

1 கொரிந்தியர் 8:2
ஒருவன் தான் ஏதேனும் ஒன்றை அறிந்தவனென்று எண்ணிக்கொள்வானானால், ஒன்றையும் அறியவேண்டியபிரகாரமாக அவன் இன்னும் அறியவில்லை.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Corinthians 8:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And if any man think that he knoweth any thing, he knoweth nothing yet as he ought to know.

American Standard Version (ASV)

If any man thinketh that he knoweth anything, he knoweth not yet as he ought to know;

Bible in Basic English (BBE)

If anyone seems to himself to have knowledge, so far he has not the right sort of knowledge about anything;

Darby English Bible (DBY)

If any one think he knows anything, he knows nothing yet as he ought to know [it].

World English Bible (WEB)

But if anyone thinks that he knows anything, he doesn’t yet know as he ought to know.

Young’s Literal Translation (YLT)

and if any one doth think to know anything, he hath not yet known anything according as it behoveth `him’ to know;

1 கொரிந்தியர் 8:2 in English

oruvan Thaan Aethaenum Ontai Arinthavanentu Ennnnikkolvaanaanaal, Ontaiyum Ariyavaenntiyapirakaaramaaka Avan Innum Ariyavillai.


Read Full Chapter : 1 Corinthians 8