தமிழ்

Amos 2:8 in Tamil

ஆமோஸ் 2:8
அவர்கள் சகல பீடங்களருகிலும் அடைமானமாய் வாங்கின வஸ்திரங்களின்மேல் படுத்துக்கொண்டு, தெண்டம் பிடிக்கப்பட்டவர்களுடைய மதுபானத்தைத் தங்கள் தேவர்களின் கோவிலிலே குடிக்கிறார்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார்.

Amos 2:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they lay themselves down upon clothes laid to pledge by every altar, and they drink the wine of the condemned in the house of their god.

American Standard Version (ASV)

and they lay themselves down beside every altar upon clothes taken in pledge; and in the house of their God they drink the wine of such as have been fined.

Bible in Basic English (BBE)

By every altar they are stretched on clothing taken from those who are in their debt, drinking in the house of their god the wine of those who have made payment for wrongdoing.

Darby English Bible (DBY)

And they lay [themselves] down by every altar upon clothes taken in pledge, and they drink [in] the house of their God the wine of the condemned.

World English Bible (WEB)

And they lay themselves down beside every altar on clothes taken in pledge; And in the house of their God they drink the wine of those who have been fined.

Young’s Literal Translation (YLT)

And on pledged garments they stretch themselves near every altar, And the wine of fined ones they drink `in’ the house of their gods.

ஆமோஸ் 2:8 in English

avarkal Sakala Peedangalarukilum Ataimaanamaay Vaangina Vasthirangalinmael Paduththukkonndu, Thenndam Pitikkappattavarkalutaiya Mathupaanaththaith Thangal Thaevarkalin Kovililae Kutikkiraarkal Entu Karththar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Amos 2