தமிழ்

Amos 2:9 in Tamil

ஆமோஸ் 2:9
நானோ: கேதுருமரங்களைப்போல் உயரமும், கர்வாலி மரங்களைப்போல் வைரமுமாயிருந்த எமோரியனை அவர்களுக்கு முன்பாக அழித்தேன்; உயர இருந்த அவனுடைய கனியையும், தாழ இருந்த அவனுடைய வேர்களையும் அழித்துப்போட்டு,

Amos 2:9 in Other Translations

King James Version (KJV)

Yet destroyed I the Amorite before them, whose height was like the height of the cedars, and he was strong as the oaks; yet I destroyed his fruit from above, and his roots from beneath.

American Standard Version (ASV)

Yet destroyed I the Amorite before them, whose height was like the height of the cedars, and he was strong as the oaks; yet I destroyed his fruit from above, and his roots from beneath.

Bible in Basic English (BBE)

Though I sent destruction on the Amorite before them, who was tall as the cedar and strong as the oak-tree, cutting off his fruit from on high and his roots from under the earth.

Darby English Bible (DBY)

But I destroyed the Amorite before them, whose height was as the height of the cedars, and he was strong as the oaks; but I destroyed his fruit from above, and his roots from beneath.

World English Bible (WEB)

Yet I destroyed the Amorite before them, Whose height was like the height of the cedars, And he was strong as the oaks; Yet I destroyed his fruit from above, and his roots from beneath.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I — I have destroyed the Amorite from before them, Whose height `is’ as the height of cedars, And strong he `is’ as the oaks, And I destroy his fruit from above, And his roots from beneath.

ஆமோஸ் 2:9 in English

naano: Kaethurumarangalaippol Uyaramum, Karvaali Marangalaippol Vairamumaayiruntha Emoriyanai Avarkalukku Munpaaka Aliththaen; Uyara Iruntha Avanutaiya Kaniyaiyum, Thaala Iruntha Avanutaiya Vaerkalaiyum Aliththuppottu,


Read Full Chapter : Amos 2