தமிழ்

Psalm 28:2 in Tamil

சங்கீதம் 28:2
நான் உம்மை நோக்கிச் சத்தமிட்டு உம்முடைய பரிசுத்த சந்நிதிக்கு நேராகக் கையெடுக்கையில், என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்தைக் கேட்டருளும்.

Psalm 28:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Hear the voice of my supplications, when I cry unto thee, when I lift up my hands toward thy holy oracle.

American Standard Version (ASV)

Hear the voice of my supplications, when I cry unto thee, When I lift up my hands toward thy holy oracle.

Bible in Basic English (BBE)

Give ear to the voice of my prayer, when I am crying to you, when my hands are lifted up to your holy place.

Darby English Bible (DBY)

Hear the voice of my supplications, when I cry unto thee, when I lift up my hands toward the oracle of thy holiness.

Webster’s Bible (WBT)

Hear the voice of my supplications, when I cry to thee, when I lift my hands towards thy holy oracle.

World English Bible (WEB)

Hear the voice of my petitions, when I cry to you, When I lift up my hands toward your Most Holy Place.

Young’s Literal Translation (YLT)

Hear the voice of my supplications, In my crying unto Thee, In my lifting up my hands toward thy holy oracle.

சங்கீதம் 28:2 in English

naan Ummai Nnokkich Saththamittu Ummutaiya Parisuththa Sannithikku Naeraakak Kaiyedukkaiyil, En Vinnnappangalin Saththaththaik Kaettarulum.


Read Full Chapter : Psalm 28