தமிழ்

1 Kings 8:64 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 8:64
கர்த்தருடைய சந்நிதியில் இருந்த வெண்கலப் பலிபீடம் சர்வாங்க தகனபலிகளையும், போஜனபலிகளையும், சமாதானபலிகளின் நிணத்தையும் கொள்ளமாட்டாமல் சிறிதாயிருந்தபடியினால், ராஜா கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்குமுன் இருக்கிற பிராகாரத்தின் நடுமையத்தைப் பரிசுத்தப்படுத்தி, அன்றையதினம் அங்கே சர்வாங்க தகனபலிகளையும், போஜனபலிகளையும், சமாதானபலிகளின் நிணத்தையும் செலுத்தினான்.

1 Kings 8:64 in Other Translations

King James Version (KJV)

The same day did the king hallow the middle of the court that was before the house of the LORD: for there he offered burnt offerings, and meat offerings, and the fat of the peace offerings: because the brazen altar that was before the LORD was too little to receive the burnt offerings, and meat offerings, and the fat of the peace offerings.

American Standard Version (ASV)

The same day did the king hallow the middle of the court that was before the house of Jehovah; for there he offered the burnt-offering, and the meal-offering, and the fat of the peace-offerings, because the brazen altar that was before Jehovah was too little to receive the burnt-offering, and the meal-offering, and the fat of the peace-offerings.

Bible in Basic English (BBE)

The same day the king made holy the middle of the open square in front of the house of the Lord, offering there the burned offering and the meal offering and the fat of the peace-offerings; for there was not room on the brass altar of the Lord for the burned offerings and the meal offerings and the fat of the peace-offerings.

Darby English Bible (DBY)

The same day the king hallowed the middle of the court that was before the house of Jehovah; for there he offered the burnt-offerings, and the oblations, and the fat of the peace-offerings, because the brazen altar that was before Jehovah was too small to receive the burnt-offerings, and the oblations, and the fat of the peace-offerings.

Webster’s Bible (WBT)

The same day did the king consecrate the middle of the court that was before the house of the LORD: for there he offered burnt-offerings, and meat-offerings, and the fat of the peace-offerings: because the brazen altar that was before the LORD was too little to receive the burnt-offerings, and meat-offerings, and the fat of the peace-offerings.

World English Bible (WEB)

The same day did the king make the middle of the court holy that was before the house of Yahweh; for there he offered the burnt offering, and the meal-offering, and the fat of the peace-offerings, because the brazen altar that was before Yahweh was too little to receive the burnt offering, and the meal-offering, and the fat of the peace-offerings.

Young’s Literal Translation (YLT)

On that day hath the king sanctified the middle of the court that `is’ before the house of Jehovah, for he hath made there the burnt-offering, and the present, and the fat of the peace-offerings; for the altar of brass that `is’ before Jehovah `is’ too little to contain the burnt-offering, and the present, and the fat of the peace-offerings.

1 இராஜாக்கள் 8:64 in English

karththarutaiya Sannithiyil Iruntha Vennkalap Palipeedam Sarvaanga Thakanapalikalaiyum, Pojanapalikalaiyum, Samaathaanapalikalin Ninaththaiyum Kollamaattamal Sirithaayirunthapatiyinaal, Raajaa Karththarutaiya Aalayaththirkumun Irukkira Piraakaaraththin Nadumaiyaththaip Parisuththappaduththi, Antaiyathinam Angae Sarvaanga Thakanapalikalaiyum, Pojanapalikalaiyum, Samaathaanapalikalin Ninaththaiyum Seluththinaan.


Read Full Chapter : 1 Kings 8