தமிழ்

1 Kings 8:65 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 8:65
அக்காலத்தில்தானே சாலொமோனும், ஆமாத்தின் எல்லைதொடங்கி எகிப்தின் நதிமட்டும் இருந்துவந்து, அவனோடே இருந்த பெரிய கூட்டமாகிய இஸ்ரவேல் அனைத்தும் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தருடைய சந்நிதியில் ஏழு நாளும், அதற்குப் பின்பு வேறே ஏழு நாளும், ஆகப் பதினாலு நாள்வரைக்கும் பண்டிகையை ஆசரித்தார்கள்.

1 Kings 8:65 in Other Translations

King James Version (KJV)

And at that time Solomon held a feast, and all Israel with him, a great congregation, from the entering in of Hamath unto the river of Egypt, before the LORD our God, seven days and seven days, even fourteen days.

American Standard Version (ASV)

So Solomon held the feast at that time, and all Israel with him, a great assembly, from the entrance of Hamath unto the brook of Egypt, before Jehovah our God, seven days and seven days, even fourteen days.

Bible in Basic English (BBE)

So Solomon and all Israel with him, a very great meeting, (for the people had come together from the way into Hamath to the river of Egypt,) kept the feast at that time before the Lord our God, for two weeks, even fourteen days.

Darby English Bible (DBY)

And at that time Solomon held the feast, and all Israel with him, a great congregation, from the entrance of Hamath unto the torrent of Egypt, before Jehovah our God, seven days and seven days, fourteen days.

Webster’s Bible (WBT)

And at that time Solomon held a feast, and all Israel with him, a great congregation, from the entrance into Hamath to the river of Egypt, before the LORD our God, seven days and seven days, even fourteen days.

World English Bible (WEB)

So Solomon held the feast at that time, and all Israel with him, a great assembly, from the entrance of Hamath to the brook of Egypt, before Yahweh our God, seven days and seven days, even fourteen days.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Solomon maketh, at that time, the festival — and all Israel with him, a great assembly from the entering in of Hamath unto the brook of Egypt — before Jehovah our God, seven days and seven days; fourteen days.

1 இராஜாக்கள் 8:65 in English

akkaalaththilthaanae Saalomonum, Aamaaththin Ellaithodangi Ekipthin Nathimattum Irunthuvanthu, Avanotae Iruntha Periya Koottamaakiya Isravael Anaiththum Nammutaiya Thaevanaakiya Karththarutaiya Sannithiyil Aelu Naalum, Atharkup Pinpu Vaetae Aelu Naalum, Aakap Pathinaalu Naalvaraikkum Panntikaiyai Aasariththaarkal.


Read Full Chapter : 1 Kings 8