தமிழ்

1 Kings 8:34 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 8:34
பரலோகத்தில் இருக்கிற தேவரீர் கேட்டு, உம்முடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலின் பாவத்தை மன்னித்து, அவர்கள் பிதாக்களுக்கு நீர் கொடுத்த தேசத்துக்கு அவர்களைத் திரும்பிவரப்பண்ணுவீராக.

1 Kings 8:34 in Other Translations

King James Version (KJV)

Then hear thou in heaven, and forgive the sin of thy people Israel, and bring them again unto the land which thou gavest unto their fathers.

American Standard Version (ASV)

then hear thou in heaven, and forgive the sin of thy people Israel, and bring them again unto the land which thou gavest unto their fathers.

Bible in Basic English (BBE)

Then give ear in heaven, and let the sin of your people Israel have forgiveness, and take them back again into the land which you gave to their fathers.

Darby English Bible (DBY)

then hear thou in the heavens, and forgive the sin of thy people Israel, and bring them again unto the land that thou gavest unto their fathers.

Webster’s Bible (WBT)

Then hear thou in heaven, and forgive the sin of thy people Israel, and bring them again to the land which thou gavest to their fathers.

World English Bible (WEB)

then hear you in heaven, and forgive the sin of your people Israel, and bring them again to the land which you gave to their fathers.

Young’s Literal Translation (YLT)

then thou dost hear in the heavens, and hast forgiven the sin of Thy people Israel, and brought them back unto the ground that Thou gavest to their fathers.

1 இராஜாக்கள் 8:34 in English

paralokaththil Irukkira Thaevareer Kaettu, Ummutaiya Janamaakiya Isravaelin Paavaththai Manniththu, Avarkal Pithaakkalukku Neer Koduththa Thaesaththukku Avarkalaith Thirumpivarappannnuveeraaka.


Read Full Chapter : 1 Kings 8