தமிழ்

Psalm 106:47 in Tamil

சங்கீதம் 106:47
எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தாவே, நாங்கள் உமது பரிசுத்த நாமத்தைப்போற்றி, உம்மைத் துதிக்கிறதில் மேன்மைபாராட்டும்படி எங்களை இரட்சித்து, எங்களை ஜாதிகளிலிருந்து சேர்த்தருளும்.

Psalm 106:47 in Other Translations

King James Version (KJV)

Save us, O LORD our God, and gather us from among the heathen, to give thanks unto thy holy name, and to triumph in thy praise.

American Standard Version (ASV)

Save us, O Jehovah our God, And gather us from among the nations, To give thanks unto thy holy name, And to triumph in thy praise.

Bible in Basic English (BBE)

Be our saviour, O Lord our God, and let us come back together from among the nations, so that we may give honour to your holy name, and have glory in your praise.

Darby English Bible (DBY)

Save us, Jehovah our God, and gather us from among the nations, to give thanks unto thy holy name, [and] to triumph in thy praise.

World English Bible (WEB)

Save us, Yahweh, our God, Gather us from among the nations, To give thanks to your holy name, To triumph in your praise!

Young’s Literal Translation (YLT)

Save us, O Jehovah our God, and gather us from the nations, To give thanks to Thy holy name, To glory in Thy praise.

சங்கீதம் 106:47 in English

engal Thaevanaakiya Karththaavae, Naangal Umathu Parisuththa Naamaththaippotti, Ummaith Thuthikkirathil Maenmaipaaraattumpati Engalai Iratchiththu, Engalai Jaathikalilirunthu Serththarulum.


Read Full Chapter : Psalm 106