தமிழ்

Isaiah 64:6 in Tamil

ஏசாயா 64:6
நாங்கள் அனைவரும் தீட்டானவர்கள்போல இருக்கிறோம்; எங்களுடைய நீதிகளெல்லாம் அழுக்கான கந்தைபோல இருக்கிறது, நாங்கள் அனைவரும் இலைகளைப்போல் உதிருகிறோம்; எங்கள் அக்கிரமங்கள் காற்றைப்போல் எங்களை அடித்துக்கொண்டுபோகிறது.

Isaiah 64:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are as filthy rags; and we all do fade as a leaf; and our iniquities, like the wind, have taken us away.

American Standard Version (ASV)

For we are all become as one that is unclean, and all our righteousnesses are as a polluted garment: and we all do fade as a leaf; and our iniquities, like the wind, take us away.

Bible in Basic English (BBE)

And there is no one who makes prayer to your name, or who is moved to keep true to you: for your face is veiled from us, and you have given us into the power of our sins.

Darby English Bible (DBY)

And we are all become as an unclean [thing], and all our righteousnesses are as filthy rags; and we all fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have carried us away;

World English Bible (WEB)

For we are all become as one who is unclean, and all our righteousness are as a polluted garment: and we all do fade as a leaf; and our iniquities, like the wind, take us away.

Young’s Literal Translation (YLT)

And we are as unclean — all of us, And as a garment passing away, all our righteous acts; And we fade as a leaf — all of us. And our iniquities as wind do take us away.

ஏசாயா 64:6 in English

naangal Anaivarum Theettanavarkalpola Irukkirom; Engalutaiya Neethikalellaam Alukkaana Kanthaipola Irukkirathu, Naangal Anaivarum Ilaikalaippol Uthirukirom; Engal Akkiramangal Kaattaைppol Engalai Atiththukkonndupokirathu.


Read Full Chapter : Isaiah 64