தமிழ்

1 Samuel 7:3 in Tamil

1 சாமுவேல் 7:3
அப்பொழுது சாமுவேல் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தார் யாவரையும் நோக்கி: நீங்கள் உங்கள் முழு இருதயத்தோடும் கர்த்தரிடத்தில் திரும்புகிறவர்களானால், அந்நிய தேவர்களையும் அஸ்தரோத்தையும் உங்கள் நடுவிலிருந்து விலக்கி, உங்கள் இருதயத்தைக் கர்த்தருக்கு நேராக்கி, அவர் ஒருவருக்கே ஆராதனைசெய்யுங்கள்; அப்பொழுது அவர் உங்களைப் பெலிஸ்தருடைய கைக்கு நீங்கலாக்கிவிடுவார் என்றான்.

1 Samuel 7:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Samuel spake unto all the house of Israel, saying, If ye do return unto the LORD with all your hearts, then put away the strange gods and Ashtaroth from among you, and prepare your hearts unto the LORD, and serve him only: and he will deliver you out of the hand of the Philistines.

American Standard Version (ASV)

And Samuel spake unto all the house of Israel, saying, If ye do return unto Jehovah with all your heart, then put away the foreign gods and the Ashtaroth from among you, and direct your hearts unto Jehovah, and serve him only; and he will deliver you out of the hand of the Philistines.

Bible in Basic English (BBE)

Then Samuel said to all Israel, If with all your hearts you would come back to the Lord, then put away all the strange gods and the Astartes from among you, and let your hearts be turned to the Lord, and be servants to him only: and he will make you safe from the hands of the Philistines.

Darby English Bible (DBY)

And Samuel spoke to all the house of Israel, saying, If ye return to Jehovah with all your heart, put away the strange gods and the Ashtoreths from among you, and apply your hearts unto Jehovah, and serve him only; and he will deliver you out of the hand of the Philistines.

Webster’s Bible (WBT)

And Samuel spoke to all the house of Israel, saying, If ye do return to the LORD with all your hearts, then put away the strange gods, and Ashtaroth, from among you, and prepare your hearts to the LORD, and serve him only: and he will deliver you from the hand of the Philistines.

World English Bible (WEB)

Samuel spoke to all the house of Israel, saying, If you do return to Yahweh with all your heart, then put away the foreign gods and the Ashtaroth from among you, and direct your hearts to Yahweh, and serve him only; and he will deliver you out of the hand of the Philistines.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Samuel speaketh unto all the house of Israel, saying, `If with all your heart ye are turning back unto Jehovah — turn aside the gods of the stranger from your midst, and Ashtaroth; and prepare your heart unto Jehovah, and serve Him only, and He doth deliver you out of the hand of the Philistines.’

1 சாமுவேல் 7:3 in English

appoluthu Saamuvael Isravael Kudumpaththaar Yaavaraiyum Nnokki: Neengal Ungal Mulu Iruthayaththodum Karththaridaththil Thirumpukiravarkalaanaal, Anniya Thaevarkalaiyum Astharoththaiyum Ungal Naduvilirunthu Vilakki, Ungal Iruthayaththaik Karththarukku Naeraakki, Avar Oruvarukkae Aaraathanaiseyyungal; Appoluthu Avar Ungalaip Pelistharutaiya Kaikku Neengalaakkividuvaar Entan.


Read Full Chapter : 1 Samuel 7