தமிழ்

Ezekiel 18:31 in Tamil

எசேக்கியேல் 18:31
நீங்கள் துரோகம்பண்ணின உங்களுடைய எல்லாத் துரோகங்களையும் உங்கள்மேல் இராதபடிக்கு விலக்கி, உங்களுக்குப் புது இருதயத்தையும் புது ஆவியையும் உண்டுபண்ணிக்கொள்ளுங்கள்; இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே, நீங்கள் ஏன் சாகவேண்டும்.

Ezekiel 18:31 in Other Translations

King James Version (KJV)

Cast away from you all your transgressions, whereby ye have transgressed; and make you a new heart and a new spirit: for why will ye die, O house of Israel?

American Standard Version (ASV)

Cast away from you all your transgressions, wherein ye have transgressed; and make you a new heart and a new spirit: for why will ye die, O house of Israel?

Bible in Basic English (BBE)

Put away all your evil-doing in which you have done sin; and make for yourselves a new heart and a new spirit: why are you desiring death, O children of Israel?

Darby English Bible (DBY)

Cast away from you all your transgressions wherewith ye have transgressed, and make you a new heart and a new spirit: why then will ye die, house of Israel?

World English Bible (WEB)

Cast away from you all your transgressions, in which you have transgressed; and make you a new heart and a new spirit: for why will you die, house of Israel?

Young’s Literal Translation (YLT)

Cast from off you all your transgressions, By which ye have transgressed, And make to you a new heart, and a new spirit, And why do ye die, O house of Israel?

எசேக்கியேல் 18:31 in English

neengal Thurokampannnnina Ungalutaiya Ellaath Thurokangalaiyum Ungalmael Iraathapatikku Vilakki, Ungalukkup Puthu Iruthayaththaiyum Puthu Aaviyaiyum Unndupannnnikkollungal; Isravael Vamsaththaarae, Neengal Aen Saakavaenndum.


Read Full Chapter : Ezekiel 18