தமிழ்

Hosea 6:1 in Tamil

ஓசியா 6:1
கர்த்தரிடத்தில் திரும்புவோம் வாருங்கள்; நம்மைப் பீறினார், அவரே நம்மை குணமாக்குவார்; நம்மை அடித்தார், அவரே நம்முடைய காயங்களைக் கட்டுவார்.

Hosea 6:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Come, and let us return unto the LORD: for he hath torn, and he will heal us; he hath smitten, and he will bind us up.

American Standard Version (ASV)

Come, and let us return unto Jehovah; for he hath torn, and he will heal us; he hath smitten, and he will bind us up.

Bible in Basic English (BBE)

Come, let us go back to the Lord; for he has given us wounds and he will make us well; he has given blows and he will give help.

Darby English Bible (DBY)

Come and let us return unto Jehovah: for he hath torn, and he will heal us; he hath smitten, and he will bind us up.

World English Bible (WEB)

“Come, and let us return to Yahweh; For he has torn us to pieces, And he will heal us; He has injured us, And he will bind up our wounds.

Young’s Literal Translation (YLT)

`Come, and we turn back unto Jehovah, For He hath torn, and He doth heal us, He doth smite, and He bindeth us up.

ஓசியா 6:1 in English

karththaridaththil Thirumpuvom Vaarungal; Nammaip Peerinaar, Avarae Nammai Kunamaakkuvaar; Nammai Atiththaar, Avarae Nammutaiya Kaayangalaik Kattuvaar.


Read Full Chapter : Hosea 6