தமிழ்

Jeremiah 33:5 in Tamil

எரேமியா 33:5
இந்த நகரத்தின் எல்லாப் பொல்லாப்பினிமித்தமும் நான் என் முகத்தை மறைத்தபடியினாலே என் கோபத்திலும் உக்கிரத்திலும் வெட்டுண்ட மனுஷப்பிரேதங்களினாலே அவைகளை நான் நிரப்பும்படியாகவே, அவர்கள் கல்தேயரோடே யுத்தம்பண்ணப்போகிறார்கள்.

Jeremiah 33:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

They come to fight with the Chaldeans, but it is to fill them with the dead bodies of men, whom I have slain in mine anger and in my fury, and for all whose wickedness I have hid my face from this city.

American Standard Version (ASV)

while `men’ come to fight with the Chaldeans, and to fill them with the dead bodies of men, whom I have slain in mine anger and in my wrath, and for all whose wickedness I have hid my face from this city:

Bible in Basic English (BBE)

… and to make them full of the dead bodies of men whom I have put to death in my wrath and in my passion, and because of whose evil-doing I have kept my face covered from this town.

Darby English Bible (DBY)

They come to fight with the Chaldeans, but to fill them with the dead bodies of the men whom I have slain in mine anger and in my fury, and for all whose wickedness I have hid my face from this city.

World English Bible (WEB)

while [men] come to fight with the Chaldeans, and to fill them with the dead bodies of men, whom I have killed in my anger and in my wrath, and for all whose wickedness I have hid my face from this city:

Young’s Literal Translation (YLT)

they are coming in to fight with the Chaldeans, and to fill them with the carcases of men, whom I have smitten in Mine anger, and in My fury, and `for’ whom I have hidden My face from this city, because of all their evil:

எரேமியா 33:5 in English

intha Nakaraththin Ellaap Pollaappinimiththamum Naan En Mukaththai Maraiththapatiyinaalae En Kopaththilum Ukkiraththilum Vettunnda Manushappiraethangalinaalae Avaikalai Naan Nirappumpatiyaakavae, Avarkal Kalthaeyarotae Yuththampannnappokiraarkal.


Read Full Chapter : Jeremiah 33