தமிழ்

Ezekiel 39:23 in Tamil

எசேக்கியேல் 39:23
இஸ்ரவேல் வம்சத்தார் தங்கள் அக்கிரமத்தினிமித்தமே சிறைப்பட்டுப்போனார்கள் என்று அப்பொழுது புறஜாதிகள் அறிந்துகொள்வார்கள்; அவர்கள் எனக்கு விரோதமாய்த் துரோகம்பண்ணினபடியால், என் முகத்தை நான் அவர்களுக்கு மறைத்து, அவர்கள் சத்துருக்களின் கையில் அவர்களை ஒப்புக்கொடுத்தேன்; அவர்கள் அனைவரும் பட்டயத்தால் விழுந்தார்கள்.

Ezekiel 39:23 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the heathen shall know that the house of Israel went into captivity for their iniquity: because they trespassed against me, therefore hid I my face from them, and gave them into the hand of their enemies: so fell they all by the sword.

American Standard Version (ASV)

And the nations shall know that the house of Israel went into captivity for their iniquity; because they trespassed against me, and I hid my face from them: so I gave them into the hand of their adversaries, and they fell all of them by the sword.

Bible in Basic English (BBE)

And it will be clear to the nations that the children of Israel were taken away prisoners for their evil-doing; because they did wrong against me, and my face was covered from them: so I gave them up into the hands of their attackers, and they all came to their end by the sword.

Darby English Bible (DBY)

And the nations shall know that the house of Israel went into captivity for their iniquity, because they were unfaithful against me; and I hid my face from them, and gave them into the hand of their enemies, so that they fell all of them by the sword.

World English Bible (WEB)

The nations shall know that the house of Israel went into captivity for their iniquity; because they trespassed against me, and I hid my face from them: so I gave them into the hand of their adversaries, and they fell all of them by the sword.

Young’s Literal Translation (YLT)

And known have the nations that for their iniquity, Removed have the house of Israel, Because they have trespassed against Me, And I do hide My face from them, And give them into the hand of their adversaries, And they fall by sword — all of them.

எசேக்கியேல் 39:23 in English

isravael Vamsaththaar Thangal Akkiramaththinimiththamae Siraippattupponaarkal Entu Appoluthu Purajaathikal Arinthukolvaarkal; Avarkal Enakku Virothamaayth Thurokampannnninapatiyaal, En Mukaththai Naan Avarkalukku Maraiththu, Avarkal Saththurukkalin Kaiyil Avarkalai Oppukkoduththaen; Avarkal Anaivarum Pattayaththaal Vilunthaarkal.


Read Full Chapter : Ezekiel 39