தமிழ்

Isaiah 59:2 in Tamil

ஏசாயா 59:2
உங்கள் அக்கிரமங்களே உங்களுக்கும் உங்கள் தேவனுக்கும் நடுவாகப் பிரிவினை உண்டாக்குகிறது; உங்கள் பாவங்களே அவர் உங்களுக்குச் செவிகொடாதபடிக்கு அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு மறைக்கிறது.

Isaiah 59:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear.

American Standard Version (ASV)

but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, so that he will not hear.

Bible in Basic English (BBE)

But your sins have come between you and your God, and by your evil doings his face has been veiled from you, so that he will give you no answer.

Darby English Bible (DBY)

but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid [his] face from you, that he doth not hear.

World English Bible (WEB)

but your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear.

Young’s Literal Translation (YLT)

But your iniquities have been separating Between you and your God, And your sins have hidden The Presence from you — from hearing.

ஏசாயா 59:2 in English

ungal Akkiramangalae Ungalukkum Ungal Thaevanukkum Naduvaakap Pirivinai Unndaakkukirathu; Ungal Paavangalae Avar Ungalukkuch Sevikodaathapatikku Avarutaiya Mukaththai Ungalukku Maraikkirathu.


Read Full Chapter : Isaiah 59