தமிழ்

Isaiah 59:1 in Tamil

ஏசாயா 59:1
இதோ, இரட்சிக்கக் கூடாதடிக்குக் கர்த்தருடைய கை குறுகிப்போகவுமில்லை; கேட்கக் கூடாதபடிக்கு அவருடைய செவி மந்தமாகவுமில்லை.

Isaiah 59:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

Behold, the LORD’s hand is not shortened, that it cannot save; neither his ear heavy, that it cannot hear:

American Standard Version (ASV)

Behold, Jehovah’s hand is not shortened, that it cannot save; neither his ear heavy, that it cannot hear:

Bible in Basic English (BBE)

Truly, the Lord’s hand has not become short, so that he is unable to give salvation; and his ear is not shut from hearing:

Darby English Bible (DBY)

Behold, Jehovah’s hand is not shortened that it cannot save, neither his ear heavy that it cannot hear;

World English Bible (WEB)

Behold, Yahweh’s hand is not shortened, that it can’t save; neither his ear heavy, that it can’t hear:

Young’s Literal Translation (YLT)

Lo, the hand of Jehovah Hath not been shortened from saving, Nor heavy his ear from hearing.

ஏசாயா 59:1 in English

itho, Iratchikkak Koodaathatikkuk Karththarutaiya Kai Kurukippokavumillai; Kaetkak Koodaathapatikku Avarutaiya Sevi Manthamaakavumillai.


Read Full Chapter : Isaiah 59