தமிழ்

Jeremiah 33:6 in Tamil

எரேமியா 33:6
இதோ, நான் அவர்களுக்குச் சவுக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வரப்பண்ணி, அவர்களைக் குணமாக்கி, அவர்களுக்குப் பரிபூரண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன்.

Jeremiah 33:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth.

American Standard Version (ASV)

Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them; and I will reveal unto them abundance of peace and truth.

Bible in Basic English (BBE)

See, I will make it healthy and well again, I will even make them well; I will let them see peace and good faith in full measure.

Darby English Bible (DBY)

Behold, I will apply a healing dressing to it and cure, and I will heal them, and will reveal unto them an abundance of peace and truth.

World English Bible (WEB)

Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them; and I will reveal to them abundance of peace and truth.

Young’s Literal Translation (YLT)

Lo, I am increasing to it health and cure, And have healed them, and revealed to them The abundance of peace and truth.

எரேமியா 33:6 in English

itho, Naan Avarkalukkuch Savukkiyamum Aarokkiyamum Varappannnni, Avarkalaik Kunamaakki, Avarkalukkup Paripoorana Samaathaanaththaiyum Saththiyaththaiyum Velippaduththuvaen.


Read Full Chapter : Jeremiah 33