தமிழ்

Deuteronomy 32:41 in Tamil

உபாகமம் 32:41
மின்னும் என் பட்டயத்தை நான் கருக்காக்கி, என் கையானது நியாயத்தைப் பிடித்துக்கொள்ளுமானால், என் சத்துருக்களிடத்தில் பழிவாங்கி, என்னைப் பகைக்கிறவர்களுக்குப் பதிலளிப்பேன்.

Deuteronomy 32:41 in Other Translations

King James Version (KJV)

If I whet my glittering sword, and mine hand take hold on judgment; I will render vengeance to mine enemies, and will reward them that hate me.

American Standard Version (ASV)

If I whet my glittering sword, And my hand take hold on judgment; I will render vengeance to mine adversaries, And will recompense them that hate me.

Bible in Basic English (BBE)

If I make sharp my shining sword, and my hand is outstretched for judging, I will give punishment to those who are against me, and their right reward to my haters.

Darby English Bible (DBY)

If I have sharpened my gleaming sword, And my hand take hold of judgment, I will render vengeance to mine adversaries, And will recompense them that hate me.

Webster’s Bible (WBT)

If I shall whet my glittering sword, and my hand take hold on judgment; I will render vengeance to my enemies, and will reward them that hate me.

World English Bible (WEB)

If I whet my glittering sword, My hand take hold on judgment; I will render vengeance to my adversaries, Will recompense those who hate me.

Young’s Literal Translation (YLT)

If I have sharpened the brightness of My sword, And My hand doth lay hold on judgment, I turn back vengeance to Mine adversaries, And to those hating Me — I repay!

உபாகமம் 32:41 in English

minnum En Pattayaththai Naan Karukkaakki, En Kaiyaanathu Niyaayaththaip Pitiththukkollumaanaal, En Saththurukkalidaththil Palivaangi, Ennaip Pakaikkiravarkalukkup Pathilalippaen.


Read Full Chapter : Deuteronomy 32