தமிழ்

Deuteronomy 32:42 in Tamil

உபாகமம் 32:42
கொலையுண்டும் சிறைப்பட்டும் போனவர்களுடைய இரத்தத்தாலே என் அம்புகளை வெறிகொள்ளப்பண்ணுவேன்; என் பட்டயம் தலைவர் முதற்கொண்டு சகல சத்துருக்களின் மாம்சத்தையும் பட்சிக்கும்.

Deuteronomy 32:42 in Other Translations

King James Version (KJV)

I will make mine arrows drunk with blood, and my sword shall devour flesh; and that with the blood of the slain and of the captives, from the beginning of revenges upon the enemy.

American Standard Version (ASV)

I will make mine arrows drunk with blood, And my sword shall devour flesh; With the blood of the slain and the captives, From the head of the leaders of the enemy.

Bible in Basic English (BBE)

I will make my arrows red with blood, my sword will be feasting on flesh, with the blood of the dead and the prisoners, of the long-haired heads of my haters.

Darby English Bible (DBY)

Mine arrows will I make drunk with blood, And my sword shall devour flesh; [I will make them drunk] with the blood of the slain and of the captives, With the head of the princes of the enemy.

Webster’s Bible (WBT)

I will make my arrows drunk with blood, and my sword shall devour flesh; and that with the blood of the slain and of the captives from the beginning of revenges upon the enemy.

World English Bible (WEB)

I will make my arrows drunk with blood, My sword shall devour flesh; With the blood of the slain and the captives, From the head of the leaders of the enemy.

Young’s Literal Translation (YLT)

I make drunk Mine arrows with blood, And My sword devoureth flesh, From the blood of the pierced and captive, From the head of the freemen of the enemy.

உபாகமம் 32:42 in English

kolaiyunndum Siraippattum Ponavarkalutaiya Iraththaththaalae En Ampukalai Verikollappannnuvaen; En Pattayam Thalaivar Mutharkonndu Sakala Saththurukkalin Maamsaththaiyum Patchikkum.


Read Full Chapter : Deuteronomy 32