தமிழ்

Deuteronomy 32:17 in Tamil

உபாகமம் 32:17
அவர்கள் தேவனுக்குபύ பலியிடவில்Ҡψ; தாங்கள் அறியாதவைகளும், தங்கள் பிதாக்கள் பயப்படாதவைகளும், நூதனமாய்த் தோன்றிய புது தெய்வங்களுமாகிய பேய்களுக்கே பலியிட்டார்கள்.

Deuteronomy 32:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

They sacrificed unto devils, not to God; to gods whom they knew not, to new gods that came newly up, whom your fathers feared not.

American Standard Version (ASV)

They sacrificed unto demons, `which were’ no God, To gods that they knew not, To new `gods’ that came up of late, Which your fathers dreaded not.

Bible in Basic English (BBE)

They made offerings to evil spirits which were not God, to gods who were strange to them, which had newly come up, not feared by your fathers.

Darby English Bible (DBY)

They sacrificed unto demons who are not +God; To gods whom they knew not, To new ones, who came newly up, Whom your fathers revered not.

Webster’s Bible (WBT)

They sacrificed to devils, not to God; to gods which they knew not, to new gods that came newly up, whom your fathers feared not.

World English Bible (WEB)

They sacrificed to demons, [which were] no God, To gods that they didn’t know, To new [gods] that came up of late, Which your fathers didn’t dread.

Young’s Literal Translation (YLT)

They sacrifice to demons — no god! Gods they have not known — New ones — from the vicinity they came; Not feared them have your fathers!

உபாகமம் 32:17 in English

avarkal Thaevanukkupaύ PaliyidavilҠψ; Thaangal Ariyaathavaikalum, Thangal Pithaakkal Payappadaathavaikalum, Noothanamaayth Thontiya Puthu Theyvangalumaakiya Paeykalukkae Paliyittarkal.


Read Full Chapter : Deuteronomy 32