தமிழ்

Deuteronomy 32:11 in Tamil

உபாகமம் 32:11
கழுகு தன் கூட்டைக் கலைத்து, தன் குஞ்சுகளின்மேல் அசைவாடி, தன் செட்டைகளை விரித்து, அவைகளை எடுத்து, அவைகளைத் தன் செட்டைகளின்மேல் சுமந்துகொண்டுபோகிறதுபோல,

Deuteronomy 32:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

As an eagle stirreth up her nest, fluttereth over her young, spreadeth abroad her wings, taketh them, beareth them on her wings:

American Standard Version (ASV)

As an eagle that stirreth up her nest, That fluttereth over her young, He spread abroad his wings, he took them, He bare them on his pinions.

Bible in Basic English (BBE)

As an eagle, teaching her young to make their flight, with her wings outstretched over them, takes them up on her strong feathers:

Darby English Bible (DBY)

As the eagle stirreth up its nest, Hovereth over its young, Spreadeth out its wings, Taketh them, beareth them on its feathers,

Webster’s Bible (WBT)

As an eagle stirreth up her nest, fluttereth over her young, spreadeth abroad her wings, taketh them, beareth them on her wings;

World English Bible (WEB)

As an eagle that stirs up her nest, That flutters over her young, He spread abroad his wings, he took them, He bore them on his feathers.

Young’s Literal Translation (YLT)

As an eagle waketh up its nest, Over its young ones fluttereth, Spreadeth its wings — taketh them, Beareth them on its pinions; —

உபாகமம் 32:11 in English

kaluku Than Koottaைk Kalaiththu, Than Kunjukalinmael Asaivaati, Than Settaைkalai Viriththu, Avaikalai Eduththu, Avaikalaith Than Settaைkalinmael Sumanthukonndupokirathupola,


Read Full Chapter : Deuteronomy 32