தமிழ்

Ezekiel 38:18 in Tamil

எசேக்கியேல் 38:18
இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு விரோதமாக கோகு வரும்காலத்தில் என உக்கிரம் என் நாசியில் ஏறுமென்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார்.

Ezekiel 38:18 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it shall come to pass at the same time when Gog shall come against the land of Israel, saith the Lord GOD, that my fury shall come up in my face.

American Standard Version (ASV)

And it shall come to pass in that day, when Gog shall come against the land of Israel, saith the Lord Jehovah, that my wrath shall come up into my nostrils.

Bible in Basic English (BBE)

And it will come about in that day, when Gog comes up against the land of Israel, says the Lord, that my wrath will come up, and my passion and my bitter feeling.

Darby English Bible (DBY)

And it shall come to pass in that day, in the day when Gog shall come against the land of Israel, saith the Lord Jehovah, [that] my fury shall come up in my face;

World English Bible (WEB)

It shall happen in that day, when Gog shall come against the land of Israel, says the Lord Yahweh, that my wrath shall come up into my nostrils.

Young’s Literal Translation (YLT)

And it hath come to pass, in that day, In the day of the coming in of Gog against the land of Israel, An affirmation of the Lord Jehovah, Come up doth My fury in My face,

எசேக்கியேல் 38:18 in English

isravael Thaesaththukku Virothamaaka Koku Varumkaalaththil Ena Ukkiram En Naasiyil Aerumentu Karththaraakiya Aanndavar Sollukiraar.


Read Full Chapter : Ezekiel 38