தமிழ்

Judges 10:15 in Tamil

நியாயாதிபதிகள் 10:15
இஸ்ரவேல் புத்திரர் கர்த்தரை நோக்கி: பாவஞ்செய்தோம், தேவரீர் உம்முடைய பார்வைக்கு நலமானதை எங்களுக்குச் செய்யும்; இன்றைக்குமாத்திரம் எங்களை இரட்சித்தருளும் என்று சொல்லி,

FavoriteLoadingAdd to favorites

Judges 10:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the children of Israel said unto the LORD, We have sinned: do thou unto us whatsoever seemeth good unto thee; deliver us only, we pray thee, this day.

American Standard Version (ASV)

And the children of Israel said unto Jehovah, We have sinned: do thou unto us whatsoever seemeth good unto thee; only deliver us, we pray thee, this day.

Bible in Basic English (BBE)

And the children of Israel said to the Lord, We are sinners; do to us whatever seems good to you: only give us salvation this day.

Darby English Bible (DBY)

And the people of Israel said to the LORD, “We have sinned; do to us whatever seems good to thee; only deliver us, we pray thee, this day.”

Webster’s Bible (WBT)

And the children of Israel said to the LORD, We have sinned: do thou to us whatever seemeth good to thee; deliver us only, we pray thee, this day.

World English Bible (WEB)

The children of Israel said to Yahweh, We have sinned: do you to us whatever seems good to you; only deliver us, we pray you, this day.

Young’s Literal Translation (YLT)

And the sons of Israel say unto Jehovah, `We have sinned, do Thou to us according to all that is good in Thine eyes; only deliver us, we pray Thee, this day.’

நியாயாதிபதிகள் 10:15 in English

isravael Puththirar Karththarai Nnokki: Paavanjaெythom, Thaevareer Ummutaiya Paarvaikku Nalamaanathai Engalukkuch Seyyum; Intaikkumaaththiram Engalai Iratchiththarulum Entu Solli,


Read Full Chapter : Judges 10