தமிழ்

Jeremiah 44:14 in Tamil

எரேமியா 44:14
எகிப்துதேசத்திலே தங்கவும், மறுபடியும் தங்கள் ஆத்துமா வாஞ்சித்திருக்கிற யூதா தேசத்திலே குடியேறுவதற்கு அங்கே திரும்பிப்போகவும் வேண்டுமென்று இங்கே வந்த மீதியான யூதரிலே மீதியாயிருக்கிறவர்களும் தப்புகிறவர்களுமில்லை; தப்பிப்போகிறவர்களாகிய மற்றவர்களேயொழிய அவர்களில் ஒருவரும் அங்கே திரும்புவதில்லையென்றார் என்று சொன்னான்.

Jeremiah 44:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

So that none of the remnant of Judah, which are gone into the land of Egypt to sojourn there, shall escape or remain, that they should return into the land of Judah, to the which they have a desire to return to dwell there: for none shall return but such as shall escape.

American Standard Version (ASV)

so that none of the remnant of Judah, that are gone into the land of Egypt to sojourn there, shall escape or be left, to return into the land of Judah, to which they have a desire to return to dwell there: for none shall return save such as shall escape.

Bible in Basic English (BBE)

So that not one of the rest of Judah, who have gone into the land of Egypt and are living there, will get away or keep his life, to come back to the land of Judah where they are hoping to come back and be living again: for not one will come back, but only those who are able to get away.

Darby English Bible (DBY)

and none of the remnant of Judah, that have come into the land of Egypt to sojourn there, shall escape or remain, so as to return into the land of Judah, whither they have a desire to return to dwell there; for none shall return but such as shall escape.

World English Bible (WEB)

so that none of the remnant of Judah, who have gone into the land of Egypt to sojourn there, shall escape or be left, to return into the land of Judah, to which they have a desire to return to dwell there: for none shall return save such as shall escape.

Young’s Literal Translation (YLT)

and there is not an escaped and remaining one of the remnant of Judah, who are entering into the land of Egypt to sojourn there, even to turn back to the land of Judah, whither they are lifting up their soul to return to dwell, for they do not turn back, except those escaping.’

எரேமியா 44:14 in English

ekipthuthaesaththilae Thangavum, Marupatiyum Thangal Aaththumaa Vaanjiththirukkira Yoothaa Thaesaththilae Kutiyaeruvatharku Angae Thirumpippokavum Vaenndumentu Ingae Vantha Meethiyaana Yootharilae Meethiyaayirukkiravarkalum Thappukiravarkalumillai; Thappippokiravarkalaakiya Mattavarkalaeyoliya Avarkalil Oruvarum Angae Thirumpuvathillaiyentar Entu Sonnaan.


Read Full Chapter : Jeremiah 44