தமிழ்

Nehemiah 1:11 in Tamil

நெகேமியா 1:11
ஆண்டவரே, உமது அடியானின் ஜெபத்தையும், உமது நாமத்துக்குப் பயப்படவேண்டும் என்று விரும்புகிற உமது அடியாரின் ஜெபத்தையும் உமது செவிகள் கவனித்திருப்பதாக; இன்றைக்கு உமது அடியானுக்குக் காரியத்தைக் கைக்கூடி வரப்பண்ணி, இந்த மனுஷனுக்கு முன்பாக எனக்கு இரக்கம் கிடைக்கப்பண்ணியருளும் என்று பிரார்த்தித்தேன். நான் ராஜாவுக்குப் பானபாத்திரக்காரனாயிருந்தேன்.

Nehemiah 1:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

O LORD, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servants, who desire to fear thy name: and prosper, I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man. For I was the king’s cupbearer.

American Standard Version (ASV)

O Lord, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servants, who delight to fear thy name; and prosper, I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man. Now I was cupbearer to the king.

Bible in Basic English (BBE)

O Lord, let your ear take note of the prayer of your servant, and of the prayers of your servants, who take delight in worshipping your name: give help, O Lord, to your servant this day, and let him have mercy in the eyes of this man. (Now I was the king’s wine-servant.)

Darby English Bible (DBY)

O Lord, I beseech thee, let now thine ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servants who delight to fear thy name; and prosper, I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man. Now I was the king’s cupbearer.

Webster’s Bible (WBT)

O Lord, I beseech thee, let now thy ear be attentive to the prayer of thy servant, and to the prayer of thy servants, who desire to fear thy name: and prosper, I pray thee, thy servant this day, and grant him mercy in the sight of this man. For I was the king’s cup-bearer.

World English Bible (WEB)

Lord, I beg you, let now your ear be attentive to the prayer of your servant, and to the prayer of your servants, who delight to fear your name; and please prosper your servant this day, and grant him mercy in the sight of this man. Now I was cup bearer to the king.

Young’s Literal Translation (YLT)

`I beseech Thee, O Lord, let, I pray Thee, Thine ear be attentive unto the prayer of Thy servant, and unto the prayer of Thy servants, those delighting to fear Thy Name; and give prosperity, I pray Thee, to Thy servant to-day, and give him for mercies before this man;’ and I have been butler to the king.

நெகேமியா 1:11 in English

aanndavarae, Umathu Atiyaanin Jepaththaiyum, Umathu Naamaththukkup Payappadavaenndum Entu Virumpukira Umathu Atiyaarin Jepaththaiyum Umathu Sevikal Kavaniththiruppathaaka; Intaikku Umathu Atiyaanukkuk Kaariyaththaik Kaikkooti Varappannnni, Intha Manushanukku Munpaaka Enakku Irakkam Kitaikkappannnniyarulum Entu Piraarththiththaen. Naan Raajaavukkup Paanapaaththirakkaaranaayirunthaen.


Read Full Chapter : Nehemiah 1