தமிழ்

Numbers 16:21 in Tamil

எண்ணாகமம் 16:21
இந்தச் சபையை விட்டுப் பிரிந்துபோங்கள்; ஒரு நிமிஷத்திலே அவர்களை அதமாக்குவேன் என்றார்.


எண்ணாகமம் 16:21 in English

inthach Sapaiyai Vittup Pirinthupongal; Oru Nimishaththilae Avarkalai Athamaakkuvaen Entar.


Read Full Chapter : Numbers 16