தமிழ்

Ezekiel 16:57 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:57
அதற்குமுன் உன் கெர்வத்தின் நாளிலே உன் சகோதரியாகிய சோதோமின் பெயரை உன் வாயினாலே உச்சரிக்கவுமாட்டாய்.

Ezekiel 16:57 in Other Translations

King James Version (KJV)

Before thy wickedness was discovered, as at the time of thy reproach of the daughters of Syria, and all that are round about her, the daughters of the Philistines, which despise thee round about.

American Standard Version (ASV)

before thy wickedness was uncovered, as at the time of the reproach of the daughters of Syria, and of all that are round about her, the daughters of the Philistines, that do despite unto thee round about.

Bible in Basic English (BBE)

Before your shame was uncovered? Now you have become like her a word of shame to the daughters of Edom and all who are round about you, the daughters of the Philistines who put shame on you round about.

Darby English Bible (DBY)

before thy wickedness was discovered, as at the time of the reproach of the daughters of Syria, and of all that are round about her, the daughters of the Philistines, who despise thee on every side.

World English Bible (WEB)

before your wickedness was uncovered, as at the time of the reproach of the daughters of Syria, and of all who are round about her, the daughters of the Philistines, who do despite to you round about.

Young’s Literal Translation (YLT)

Before thy wickedness is revealed, As `at’ the time of the reproach of the daughters of Aram, And of all her neighbours, the daughters of the Philistines, Who are despising thee round about.

எசேக்கியேல் 16:57 in English

atharkumun Un Kervaththin Naalilae Un Sakothariyaakiya Sothomin Peyarai Un Vaayinaalae Uchcharikkavumaattay.


Read Full Chapter : Ezekiel 16