தமிழ்

Ezekiel 16:50 in Tamil

எசேக்கியேல் 16:50
அவர்கள் தங்களை உயர்த்தி, என் முகத்துக்கு முன்பாக அருவருப்பானதைச் செய்தார்கள்; அதை நான் கண்டபோது, அவர்களை ஒழித்துவிட்டேன்.


எசேக்கியேல் 16:50 in English

avarkal Thangalai Uyarththi, En Mukaththukku Munpaaka Aruvaruppaanathaich Seythaarkal; Athai Naan Kanndapothu, Avarkalai Oliththuvittaen.


Read Full Chapter : Ezekiel 16