தமிழ்

Romans 3:9 in Tamil

ரோமர் 3:9
ஆனாலும் என்ன? அவர்களைப்பார்க்கிலும் நாங்கள் விசேஷித்தவர்களா? எவ்வளவேனும் விசேஷித்தவர்களல்ல. யூதர் கிரேக்கர் யாவரும் பாவத்திற்குட்பட்டவர்களென்பதை முன்பு திருஷ்டாந்தப்படுத்தினோமே.


ரோமர் 3:9 in English

aanaalum Enna? Avarkalaippaarkkilum Naangal Viseshiththavarkalaa? Evvalavaenum Viseshiththavarkalalla. Yoothar Kiraekkar Yaavarum Paavaththirkutpattavarkalenpathai Munpu Thirushdaanthappaduththinomae.


Read Full Chapter : Romans 3