தமிழ்

2 Corinthians 13:2 in Tamil

2 கொரிந்தியர் 13:2
நான் இரண்டாந்தரம் உங்களிடத்திலிருந்தபோது சொன்னதுபோல, இப்பொழுது தூரமாயிருந்தும் உங்களிடத்திலிருக்கிறவனாக, நான் மறுபடியும் வந்தால் தப்பவிடமாட்டேனென்று முன்பு பாவஞ்செய்தவர்களுக்கும் மற்ற எல்லாருக்கும் முன்னறிவித்து எழுதுகிறேன்.

2 Corinthians 13:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

I told you before, and foretell you, as if I were present, the second time; and being absent now I write to them which heretofore have sinned, and to all other, that, if I come again, I will not spare:

American Standard Version (ASV)

I have said beforehand, and I do say beforehand, as when I was present the second time, so now, being absent, to them that have sinned heretofore, and to all the rest, that, if I come again, I will not spare;

Bible in Basic English (BBE)

I said before, and still say it before I come, as being present for the second time, though I am still away from you, to those who have done wrong before, and to all the others, that if I come again I will not have pity;

Darby English Bible (DBY)

I have declared beforehand, and I say beforehand as present the second time, and now absent, to those that have sinned before, and to all the rest, that if I come again I will not spare.

World English Bible (WEB)

I have said beforehand, and I do say beforehand, as when I was present the second time, so now, being absent, I write to those who have sinned before now, and to all the rest, that, if I come again, I will not spare;

Young’s Literal Translation (YLT)

I have said before, and I say `it’ before, as being present, the second time, and being absent, now, do I write to those having sinned before, and to all the rest, that if I come again, I will not spare,

2 கொரிந்தியர் 13:2 in English

naan Iranndaantharam Ungalidaththilirunthapothu Sonnathupola, Ippoluthu Thooramaayirunthum Ungalidaththilirukkiravanaaka, Naan Marupatiyum Vanthaal Thappavidamaattaenentu Munpu Paavanjaெythavarkalukkum Matta Ellaarukkum Munnariviththu Eluthukiraen.


Read Full Chapter : 2 Corinthians 13