தமிழ்

1 John 4:15 in Tamil

1 யோவான் 4:15
இயேசுவானவர் தேவனுடைய குமாரனென்று அறிக்கைபண்ணுகிறவன் எவனோ அவனில் தேவன் நிலைத்திருக்கிறார், அவனும் தேவனில் நிலைத்திருக்கிறான்.

1 John 4:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God.

American Standard Version (ASV)

Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God abideth in him, and he in God.

Bible in Basic English (BBE)

Everyone who says openly that Jesus is the Son of God, has God in him and is in God.

Darby English Bible (DBY)

Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God abides in him, and he in God.

World English Bible (WEB)

Whoever confesses that Jesus is the Son of God, God remains in him, and he in God.

Young’s Literal Translation (YLT)

whoever may confess that Jesus is the Son of God, God in him doth remain, and he in God;

1 யோவான் 4:15 in English

Yesuvaanavar Thaevanutaiya Kumaaranentu Arikkaipannnukiravan Evano Avanil Thaevan Nilaiththirukkiraar, Avanum Thaevanil Nilaiththirukkiraan.


Read Full Chapter : 1 John 4