தமிழ்

2 Thessalonians 3:16 in Tamil

2 தெசலோனிக்கேயர் 3:16
சமாதானத்தின் கர்த்தர்தாமே எப்பொழுதும் சகலவிதத்திலும் உங்களுக்குச் சமாதானத்தைத் தந்தருளுவாராக. கர்த்தர் உங்களனைவரோடுங்கூட இருப்பாராக.

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 Thessalonians 3:16 in Other Translations

King James Version (KJV)

Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.

American Standard Version (ASV)

Now the Lord of peace himself give you peace at all times in all ways. The Lord be with you all.

Bible in Basic English (BBE)

Now the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. May the Lord be with you all.

Darby English Bible (DBY)

But the Lord of peace himself give you peace continually in every way. The Lord [be] with you all.

World English Bible (WEB)

Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in all ways. The Lord be with you all.

Young’s Literal Translation (YLT)

and may the Lord of the peace Himself give to you the peace always in every way; the Lord `is’ with you all!

2 தெசலோனிக்கேயர் 3:16 in English

samaathaanaththin Karththarthaamae Eppoluthum Sakalavithaththilum Ungalukkuch Samaathaanaththaith Thantharuluvaaraaka. Karththar Ungalanaivarodungaூda Iruppaaraaka.


Read Full Chapter : 2 Thessalonians 3