தமிழ்

John 16:8 in Tamil

யோவான் 16:8
அவர் வந்து, பாவத்தைக்குறித்தும், நீதியைக்குறித்தும், நியாயத்தீர்ப்பைக்குறித்தும், உலகத்தைக் கண்டித்து உணர்த்துவார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

John 16:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment:

American Standard Version (ASV)

And he, when he is come, will convict the world in respect of sin, and of righteousness, and of judgment:

Bible in Basic English (BBE)

And he, when he comes, will make the world conscious of sin, and of righteousness, and of being judged:

Darby English Bible (DBY)

And having come, he will bring demonstration to the world, of sin, and of righteousness, and of judgment:

World English Bible (WEB)

When he has come, he will convict the world about sin, about righteousness, and about judgment;

Young’s Literal Translation (YLT)

and having come, He will convict the world concerning sin, and concerning righteousness, and concerning judgment;

யோவான் 16:8 in English

avar Vanthu, Paavaththaikkuriththum, Neethiyaikkuriththum, Niyaayaththeerppaikkuriththum, Ulakaththaik Kanntiththu Unarththuvaar.


Read Full Chapter : John 16