தமிழ்

Philippians 4:13 in Tamil

பிலிப்பியர் 4:13
என்னைப் பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையுஞ்செய்ய எனக்குப் பெலனுண்டு.

Philippians 4:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

I can do all things through Christ which strengtheneth me.

American Standard Version (ASV)

I can do all things in him that strengtheneth me.

Bible in Basic English (BBE)

I am able to do all things through him who gives me strength.

Darby English Bible (DBY)

I have strength for all things in him that gives me power.

World English Bible (WEB)

I can do all things through Christ, who strengthens me.

Young’s Literal Translation (YLT)

For all things I have strength, in Christ’s strengthening me;

பிலிப்பியர் 4:13 in English

ennaip Pelappaduththukira Kiristhuvinaalae Ellaavattaைyunjaெyya Enakkup Pelanunndu.


Read Full Chapter : Philippians 4