தமிழ்

Ecclesiastes 5:19 in Tamil

பிரசங்கி 5:19
தேவன் ஐசுவரியத்தையும் சம்பத்தையும் எவனுக்குக் கொடுத்திருக்கிறாரோ, அவன் அதிலே புசிக்கவும், தன்பங்கைப் பெறவும், தன் பிரயாசத்திலே மகிழ்ச்சியாயிருக்கவும் அவனுக்கு அதிகாரம் அளிப்பது தேவனுடைய அநுக்கிரகம்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ecclesiastes 5:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

Every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labour; this is the gift of God.

American Standard Version (ASV)

Every man also to whom God hath given riches and wealth, and hath given him power to eat thereof, and to take his portion, and to rejoice in his labor-this is the gift of God.

Bible in Basic English (BBE)

He will not give much thought to the days of his life; because God lets him be taken up with the joy of his heart.

Darby English Bible (DBY)

Every man also to whom God hath given riches and wealth, and power to eat thereof, and to take his portion and to rejoice in his labour: that is a gift of God.

World English Bible (WEB)

Every man also to whom God has given riches and wealth, and has given him power to eat of it, and to take his portion, and to rejoice in his labor–this is the gift of God.

Young’s Literal Translation (YLT)

Every man also to whom God hath given wealth and riches, and hath given him power to eat of it, and to accept his portion, and to rejoice in his labour, this is a gift of God.

பிரசங்கி 5:19 in English

thaevan Aisuvariyaththaiyum Sampaththaiyum Evanukkuk Koduththirukkiraaro, Avan Athilae Pusikkavum, Thanpangaip Peravum, Than Pirayaasaththilae Makilchchiyaayirukkavum Avanukku Athikaaram Alippathu Thaevanutaiya Anukkirakam.


Read Full Chapter : Ecclesiastes 5