தமிழ்

Ecclesiastes 5:20 in Tamil

பிரசங்கி 5:20
அவனுடைய இருதயத்திலே மகிழும்படி தேவன் அவனுக்கு அநுக்கிரகம்பண்ணுகிறபடியினால், அவன் தன் ஜீவனுள்ள நாட்களை அதிகமாய் நினையான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Ecclesiastes 5:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

For he shall not much remember the days of his life; because God answereth him in the joy of his heart.

American Standard Version (ASV)

For he shall not much remember the days of his life; because God answereth `him’ in the joy of his heart.

Darby English Bible (DBY)

For he will not much remember the days of his life, because God answereth [him] with the joy of his heart.

World English Bible (WEB)

For he shall not often reflect on the days of his life; because God occupies him with the joy of his heart.

Young’s Literal Translation (YLT)

For he doth not much remember the days of his life, for God is answering through the joy of his heart.

பிரசங்கி 5:20 in English

avanutaiya Iruthayaththilae Makilumpati Thaevan Avanukku Anukkirakampannnukirapatiyinaal, Avan Than Jeevanulla Naatkalai Athikamaay Ninaiyaan.


Read Full Chapter : Ecclesiastes 5