தமிழ்

Psalm 7:2 in Tamil

சங்கீதம் 7:2
சத்துரு சிங்கம்போல் என் ஆத்துமாவைப் பிடித்துக்கொண்டுபோய், விடுவிக்கிறவன் இல்லாமையால். அதைப் பீறாதபடிக்கு என்னைத் தப்புவியும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Psalm 7:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

Lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces, while there is none to deliver.

American Standard Version (ASV)

Lest they tear my soul like a lion, Rending it in pieces, while there is none to deliver.

Bible in Basic English (BBE)

So that he may not come rushing on my soul like a lion, wounding it, while there is no one to be my saviour.

Darby English Bible (DBY)

Lest he tear my soul like a lion, crushing it while there is no deliverer.

Webster’s Bible (WBT)

Shiggaion of David, which he sang to the LORD, concerning the words of Cush the Benjaminite. O LORD my God, in thee do I put my trust: save me from all them that persecute me, and deliver me:

World English Bible (WEB)

Lest they tear apart my soul like a lion, Ripping it in pieces, while there is none to deliver.

Young’s Literal Translation (YLT)

Lest he tear as a lion my soul, Rending, and there is no deliverer.

சங்கீதம் 7:2 in English

saththuru Singampol En Aaththumaavaip Pitiththukkonndupoy, Viduvikkiravan Illaamaiyaal. Athaip Peeraathapatikku Ennaith Thappuviyum.


Read Full Chapter : Psalm 7