தமிழ்

Galatians 2:14 in Tamil

கலாத்தியர் 2:14
இப்படி அவர்கள் சுவிசேஷத்தின் சத்தியத்திற்கேற்றபடி சரியாய் நடவாததை நான் கண்டபோது, எல்லாருக்கும் முன்பாக நான் பேதுருவை நோக்கிச்சொன்னது என்னவென்றால்: யூதனாயிருக்கிற நீர் யூதர் முறைமையாக நடவாமல், புறஜாதியார் முறைமையாக நடந்துகொண்டிருக்க, புறஜாதியாரை யூதர்முறைமையாக நடக்கும்படி நீர் எப்படிக்கட்டாயம் பண்ணலாம்?

FavoriteLoadingAdd to favorites

Galatians 2:14 in Other Translations

King James Version (KJV)

But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Peter before them all, If thou, being a Jew, livest after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews?

American Standard Version (ASV)

But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel, I said unto Cephas before `them’ all, If thou, being a Jew, livest as do the Gentiles, and not as do the Jews, how compellest thou the Gentiles to live as do the Jews?

Bible in Basic English (BBE)

But when I saw that they were not living uprightly in agreement with the true words of the good news, I said to Cephas before them all, If you, being a Jew, are living like the Gentiles, and not like the Jews, how will you make the Gentiles do the same as the Jews?

Darby English Bible (DBY)

But when I saw that they do not walk straightforwardly, according to the truth of the glad tidings, I said to Peter before all, If *thou*, being a Jew, livest as the nations and not as the Jews, how dost thou compel the nations to Judaize?

World English Bible (WEB)

But when I saw that they didn’t walk uprightly according to the truth of the Gospel, I said to Peter before them all, “If you, being a Jew, live as the Gentiles do, and not as the Jews do, why do you compel the Gentiles to live as the Jews do?

Young’s Literal Translation (YLT)

But when I saw that they are not walking uprightly to the truth of the good news, I said to Peter before all, `If thou, being a Jew, in the manner of the nations dost live, and not in the manner of the Jews, how the nations dost thou compel to Judaize?

கலாத்தியர் 2:14 in English

ippati Avarkal Suviseshaththin Saththiyaththirkaettapati Sariyaay Nadavaathathai Naan Kanndapothu, Ellaarukkum Munpaaka Naan Paethuruvai Nnokkichchaொnnathu Ennavental: Yoothanaayirukkira Neer Yoothar Muraimaiyaaka Nadavaamal, Purajaathiyaar Muraimaiyaaka Nadanthukonntirukka, Purajaathiyaarai Yootharmuraimaiyaaka Nadakkumpati Neer Eppatikkattayam Pannnalaam?


Read Full Chapter : Galatians 2