தமிழ்

Galatians 2:7 in Tamil

கலாத்தியர் 2:7
அதுவுமல்லாமல், விருத்தசேதனமுள்ளவர்களுக்கு அப்போஸ்தலனாயிருக்கும்படி பேதுருவைப் பலப்படுத்தினவர் புறஜாதிகளுக்கு அப்போஸ்தலனாயிருக்கும்படி என்னையும் பலப்படுத்தினபடியால்,

FavoriteLoadingAdd to favorites

Galatians 2:7 in Other Translations

King James Version (KJV)

But contrariwise, when they saw that the gospel of the uncircumcision was committed unto me, as the gospel of the circumcision was unto Peter;

American Standard Version (ASV)

but contrariwise, when they saw that I had been intrusted with the gospel of the uncircumcision, even as Peter with `the gospel’ of the circumcision

Bible in Basic English (BBE)

But, quite the opposite, when they saw that I had been made responsible for preaching the good news to those without circumcision, even as Peter had been for those of the circumcision

Darby English Bible (DBY)

but, on the contrary, seeing that the glad tidings of the uncircumcision were confided to me, even as to Peter that of the circumcision,

World English Bible (WEB)

but to the contrary, when they saw that I had been entrusted with the Gospel for the uncircumcision, even as Peter with the Gospel for the circumcision

Young’s Literal Translation (YLT)

but, on the contrary, having seen that I have been entrusted with the good news of the uncircumcision, as Peter with `that’ of the circumcision,

கலாத்தியர் 2:7 in English

athuvumallaamal, Viruththasethanamullavarkalukku Apposthalanaayirukkumpati Paethuruvaip Palappaduththinavar Purajaathikalukku Apposthalanaayirukkumpati Ennaiyum Palappaduththinapatiyaal,


Read Full Chapter : Galatians 2