தமிழ்

Acts 28:28 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 28:28
ஆதலால் தேவனுடைய இரட்சிப்பு புறஜாதியாருக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கிறதென்றும், அவர்கள் அதற்குச் செவிகொடுப்பார்களென்றும் உங்களுக்குத் தெரிந்திருக்கக்கடவது என்றான்.


அப்போஸ்தலர் 28:28 in English

aathalaal Thaevanutaiya Iratchippu Purajaathiyaarukku Anuppappattirukkirathentum, Avarkal Atharkuch Sevikoduppaarkalentum Ungalukkuth Therinthirukkakkadavathu Entan.


Read Full Chapter : Acts 28