தமிழ்

Acts 22:21 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 22:21
அதற்கு அவர்: நீ போ, நான் உன்னைத் தூரமாய்ப் புறஜாதிகளிடத்திலே அனுப்புவேன் என்று சொன்னார் என்றான்.


அப்போஸ்தலர் 22:21 in English

atharku Avar: Nee Po, Naan Unnaith Thooramaayp Purajaathikalidaththilae Anuppuvaen Entu Sonnaar Entan.


Read Full Chapter : Acts 22