தமிழ்

Galatians 2:6 in Tamil

கலாத்தியர் 2:6
அல்லாமலும் எண்ணிக்கையுள்ளவர்களாயிருந்தவர்கள் எனக்கு ஒன்றும் போதிக்கவில்லை; அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்களாயிருந்தாலும் எனக்குக் கவலையில்லை, தேவன் மனுஷரிடத்தில் பட்சபாதமுள்ளவரல்லவே.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Galatians 2:6 in Other Translations

King James Version (KJV)

But of these who seemed to be somewhat, (whatsoever they were, it maketh no matter to me: God accepteth no man’s person:) for they who seemed to be somewhat in conference added nothing to me:

American Standard Version (ASV)

But from those who were reputed to be somewhat (whatsoever they were, it maketh no matter to me: God accepteth not man’s person)– they, I say, who were of repute imparted nothing to me:

Bible in Basic English (BBE)

But from those who seemed to be important (whatever they were has no weight with me: God does not take man’s person into account): those who seemed to be important gave nothing new to me;

Darby English Bible (DBY)

But from those who were conspicuous as being somewhat — whatsoever they were, it makes no difference to me: God does not accept man’s person; for to me those who were conspicuous communicated nothing;

World English Bible (WEB)

But from those who were reputed to be important (whatever they were, it makes no difference to me; God doesn’t show partiality to man)–they, I say, who were respected imparted nothing to me,

Young’s Literal Translation (YLT)

And from those who were esteemed to be something — whatever they were then, it maketh no difference to me — the face of man God accepteth not, for — to me those esteemed did add nothing,

கலாத்தியர் 2:6 in English

allaamalum Ennnnikkaiyullavarkalaayirunthavarkal Enakku Ontum Pothikkavillai; Avarkal Eppatippattavarkalaayirunthaalum Enakkuk Kavalaiyillai, Thaevan Manusharidaththil Patchapaathamullavarallavae.


Read Full Chapter : Galatians 2