தமிழ்

Galatians 2:5 in Tamil

கலாத்தியர் 2:5
சுவிசேஷத்தின் சத்தியம் உங்களிடத்திலே நிலைத்திருக்கும்படி, நாங்கள் ஒரு நாழிகையாகிலும் அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து இணங்கவில்லை.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Galatians 2:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

To whom we gave place by subjection, no, not for an hour; that the truth of the gospel might continue with you.

American Standard Version (ASV)

to whom we gave place in the way of subjection, no, not for an hour; that the truth of the gospel might continue with you.

Bible in Basic English (BBE)

To whom we gave way not even for an hour; so that the true words of the good news might still be with you.

Darby English Bible (DBY)

to whom we yielded in subjection not even for an hour, that the truth of the glad tidings might remain with you.

World English Bible (WEB)

to whom we gave no place in the way of subjection, not for an hour, that the truth of the Gospel might continue with you.

Young’s Literal Translation (YLT)

to whom not even for an hour we gave place by subjection, that the truth of the good news might remain to you.

கலாத்தியர் 2:5 in English

suviseshaththin Saththiyam Ungalidaththilae Nilaiththirukkumpati, Naangal Oru Naalikaiyaakilum Avarkalukkuk Geelppatinthu Inangavillai.


Read Full Chapter : Galatians 2