தமிழ்

Acts 11:21 in Tamil

அப்போஸ்தலர் 11:21
கர்த்தருடைய கரம் அவர்களோடே இருந்தது; அநேக ஜனங்கள் விசுவாசிகளாகி, கர்த்தரிடத்தில் திரும்பினார்கள்.

Acts 11:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the hand of the Lord was with them: and a great number believed, and turned unto the Lord.

American Standard Version (ASV)

And the hand of the Lord was with them: and a great number that believed turned unto the Lord.

Bible in Basic English (BBE)

And the power of the Lord was with them, and a great number had faith and were turned to the Lord.

Darby English Bible (DBY)

And [the] Lord’s hand was with them, and a great number believed and turned to the Lord.

World English Bible (WEB)

The hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the hand of the Lord was with them, a great number also, having believed, did turn unto the Lord.

அப்போஸ்தலர் 11:21 in English

karththarutaiya Karam Avarkalotae Irunthathu; Anaeka Janangal Visuvaasikalaaki, Karththaridaththil Thirumpinaarkal.


Read Full Chapter : Acts 11