தமிழ்

Isaiah 49:5 in Tamil

ஏசாயா 49:5
யாக்கோபைத் தம்மிடத்தில் திருப்பும்படி நான் தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்ததுமுதல் கர்த்தர் தமக்குத்தாசனாக என்னை உருவாக்கினார்; இஸ்ரவேலோ சேராதேபோகிறது; ஆகிலும் கர்த்தருடைய பார்வையில் கனமடைவேன், என் தேவன் என் பெலனாயிருப்பார்.

Isaiah 49:5 in Other Translations

King James Version (KJV)

And now, saith the LORD that formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob again to him, Though Israel be not gathered, yet shall I be glorious in the eyes of the LORD, and my God shall be my strength.

American Standard Version (ASV)

And now saith Jehovah that formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob again to him, and that Israel be gathered unto him (for I am honorable in the eyes of Jehovah, and my God is become my strength);

Bible in Basic English (BBE)

And now, says the Lord, who made me his servant when I was still in my mother’s body, so that I might make Jacob come back to him, and so that Israel might come together to him: and I was honoured in the eyes of the Lord, and my God became my strength.

Darby English Bible (DBY)

And now, saith Jehovah, that formed me from the womb to be his servant, that I should bring Jacob again to him; (though Israel be not gathered, yet shall I be glorified in the eyes of Jehovah, and my God shall be my strength;)

World English Bible (WEB)

Now says Yahweh who formed me from the womb to be his servant, to bring Jacob again to him, and that Israel be gathered to him (for I am honorable in the eyes of Yahweh, and my God is become my strength);

Young’s Literal Translation (YLT)

And now, said Jehovah, who is forming me from the belly for a servant to Him, To bring back Jacob unto Him, (Though Israel is not gathered, Yet I am honoured in the eyes of Jehovah, And my God hath been my strength.)

ஏசாயா 49:5 in English

yaakkopaith Thammidaththil Thiruppumpati Naan Thaayin Karppaththilirunthathumuthal Karththar Thamakkuththaasanaaka Ennai Uruvaakkinaar; Isravaelo Seraathaepokirathu; Aakilum Karththarutaiya Paarvaiyil Kanamataivaen, En Thaevan En Pelanaayiruppaar.


Read Full Chapter : Isaiah 49