தமிழ்

Isaiah 56:8 in Tamil

ஏசாயா 56:8
இஸ்ரவேலில் தள்ளுண்டவர்களைச் சேர்க்கிற கர்த்தராகிய ஆண்டவர்: அவனிடத்தில் சேர்க்கப்பட்டவர்களையல்லாமல் இன்னும் அவனிடத்தில் சேர்ப்பேன் என்கிறார்.

Isaiah 56:8 in Other Translations

King James Version (KJV)

The Lord GOD, which gathereth the outcasts of Israel saith, Yet will I gather others to him, beside those that are gathered unto him.

American Standard Version (ASV)

The Lord Jehovah, who gathereth the outcasts of Israel, saith, Yet will I gather `others’ to him, besides his own that are gathered.

Bible in Basic English (BBE)

The Lord God, who gets together the wandering ones of Israel, says, I will get together others in addition to those of Israel who have come back.

Darby English Bible (DBY)

The Lord Jehovah, who gathereth the outcasts of Israel, saith: Yet will I gather [others] to him, with those of his that are gathered.

World English Bible (WEB)

The Lord Yahweh, who gathers the outcasts of Israel, says, Yet will I gather [others] to him, besides his own who are gathered.

Young’s Literal Translation (YLT)

An affirmation of the Lord Jehovah, Who is gathering the outcasts of Israel: `Again I gather to him — to his gathered ones.’

ஏசாயா 56:8 in English

isravaelil Thallunndavarkalaich Serkkira Karththaraakiya Aanndavar: Avanidaththil Serkkappattavarkalaiyallaamal Innum Avanidaththil Serppaen Enkiraar.


Read Full Chapter : Isaiah 56