தமிழ்

Amos 1:2 in Tamil

ஆமோஸ் 1:2
கர்த்தர் சீயோனிலிருந்து கெர்ச்சித்து, எருசலேமிலிருந்து சத்தமிடுவார்; அதினால் மேய்ப்பரின் தாபரங்கள் துக்கங்கொண்டாடும்; கர்மேலின் கொடுமுடியும் காய்ந்துபோகும்.

Amos 1:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he said, The LORD will roar from Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the habitations of the shepherds shall mourn, and the top of Carmel shall wither.

American Standard Version (ASV)

And he said, Jehovah will roar from Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the pastures of the shepherds shall mourn, and the top of Carmel shall wither.

Bible in Basic English (BBE)

And he said, The Lord will give a lion’s cry from Zion, his voice will be sounding from Jerusalem; and the fields of the keepers of sheep will become dry, and the top of Carmel will be wasted away.

Darby English Bible (DBY)

And he said, Jehovah roareth from Zion, and uttereth his voice from Jerusalem; and the pastures of the shepherds mourn, and the top of Carmel withereth.

World English Bible (WEB)

He said: “Yahweh will roar from Zion, And utter his voice from Jerusalem; And the pastures of the shepherds will mourn, And the top of Carmel will wither.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and he saith: Jehovah from Zion doth roar, And from Jerusalem giveth forth His voice, And mourned have pastures of the shepherds, And withered hath the top of Carmel!

ஆமோஸ் 1:2 in English

karththar Seeyonilirunthu Kerchchiththu, Erusalaemilirunthu Saththamiduvaar; Athinaal Maeypparin Thaaparangal Thukkangaொnndaadum; Karmaelin Kodumutiyum Kaaynthupokum.


Read Full Chapter : Amos 1